Psykoterapia

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää, tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapiakeskustelujen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä, niihin liittyvää kärsimystä ja huonoa oloa, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Mitä terapiassa tehdään?

Psykoterapia voi olla keskustelupainotteista tai siihen voidaan liittää erilaisia käytännön menetelmiä esim. kotitehtäviä, musiikkia, valokuvia yms. Psykoterapian avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja.

Eri psykoterapiasuuntauksia on useita ja ne poikkeavat taustateoriansa ja lähestymistapansa suhteen. Keskeisiä suuntauksia ovat kognitiivinen terapia, käyttäytymisterapia, psykodynaaminen/analyyttinen terapia, perhe- ja ryhmäterapia sekä ratkaisukeskeinen terapia.

Miten hakeudun psykoterapiaan?

Psykoterapiaan voi hakeutua yksityisesti varaamalla suoraan ajan psykoterapeutilta tai sitä voi hakea terveydenhuollon yksikön lähetteellä Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Asiakas etsii kummassakin tapauksessa terapeutin itse. Yksityisesti psykoterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, jolloin terapian kustannukset tulee kokonaan itse maksettavaksi. Kelan korvaamasta psykoterapiasta löydät lisää tietoa Kelan sivuilta.